นิชานวดแก้อาการ

นิชานวดแก้อาการ ปรับสมดุล ของ ร่างกาย
ทั้งชาย และ หญิง